Ernstige leerproblemen zoals dyscalculie en dysorthografie vallen in de
basisondersteuning. Elke school is verplicht om op basis daarvan een
aanpak te bieden. Dat hoeft niet in de vorm van een opp, maar kan in de
vorm van een handelingsplan.
Waarom dringen we daar op aan? Het gaat niet op lapmiddelen, hoe goed
bedoeld ook. Het gaat om een brede aanpak met doelstellingen, acties en
evaluatiemomenten. Leerlingen kunnen vanuit hun intelligentie en
motivatie de problemen met het leren maskeren. Op het moment dat dat
niet meer gaat, kunnen ze ver terugvallen, waarbij de faalangst weer
enorm toeneemt. Dat levert allemaal schade op, vandaar dat we
vroegtijdig aan de bel trekken. Inspiratie voor het handelingsplan kan
gehaald worden uit bijvoorbeeld het ERWD- of dyslexieprotocol. Deze
protocollen zijn ook specifiek voor leerlingen in het Voortgezet
Onderwijs beschikbaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *