In 2019 vroeg ik de Raad van Gouda om mee te gaan denken over het privacy beleid rondom Leerplichtambtenaren. Ik vind dat een leerplichtambtenaar, wanneer hij niet in zijn BOA functie zit en alleen een adviserende rol heeft, de ouders om schriftelijke toestemming moet vragen wanneer hij informatie bij derden op wilt vragen of mee wilt delen.

 

Persoonlijk deel ik dan ook graag even wat informatie hierover.

 

Het is belangrijk om hier onderscheid te maken tussen de rol van leerplichtambtenaar als ambtenaar van de gemeente en als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Een BOA is een soort politieagent (even denkbeeldig) en valt onder het openbaar ministerie. Gezien de bevoegdheden die voor het opsporingsonderzoek in de strafwetten beschikbaar zijn valt deze groep niet onder de AVG.

 

Cruciaal is dat een BOA alvorens het onderzoek te starten de cautie heeft gegeven. Jullie kennen deze allemaal: u wordt nu als verdachte aangemerkt en u heeft het recht om te zwijgen en alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Zonder cautie mag de BOA niets.

 

Zonder die cautie mag een BOA niets en is ook een leerplichtambtenaar gewoon ambtenaar. Bovendien zijn er leerplichtambtenaren die geen BOA zijn en geen bevoegdheden hebben in het kader van de Leerplichtwet.Dit betekendt dat een Leerplichtambtenaar buiten zijn BOA functie niet zo maar zonder toestemming privacy mag delen.En het ouderlijke gezag schriftelijk om toestemming moet vragen.

Kamerbrief over betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Ministers De Jonge en Dekker doen voorstellen om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen. Dit om de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-jeugdhulp-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering

Gemeente Gouda:https://www.goudawijzer.nl/is/een-vraag-over-2/opvoeding

Gemeente Waddinxveen: https://www.digitale-sociale-kaart.nl/jeugd-en-opvoeding.html

Gemeente Krimpenerwaard:https://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl/overzicht-organisaties-professionals/#!ed_specialties=45

Gemeente Bodegraven:https://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl/overzicht-organisaties-professionals/#!ed_specialties=45

Gemeente Reeuwijk:https://www.digitale-sociale-kaart.nl/reeuwijk

 

 

College Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda                                                                                                           Datum

 

Geacht College,

Hierbij doe ik op basis van art. 4.1 Awb een aanvraag Jeugdhulp t.b.v. Naam invullen

Het betreft Ambulante specialistische behandeling en begeleiding (individuele begeleiding) 15uur per week .

Ook taxivervoerskosten 3 x heenreis, 3 x terugreis naar Instelling gedurende de dagen dat naam invullen het Instelling bezoekt.

In de bijlage is een duidelijk overzicht te vinden van de zorgbehoefte van Naam

Ik verzoek u binnen de wettelijke termijnen het benodigde onderzoek uit te voeren en een besluit te nemen. Daarbij verzoek ik u met klem om een indicatiebesluit te nemen voor de periode bv 6mnd

 

Hoogachtend :

Naam moeder van de jeugdige:

Datum;……………….

Handtekening………………

 

Naam vader van de jeugdige:

Datum:…………………….

Handtekening:………….

 

Naam jeugdige:

Datum:…………………

Handtekening:…………….