In de de uitzending van Monitor (KRO-NCRV) van 19 maart 2017 gebruikt sociaal pedagoog Harry Berndsen die in 8 rapportages van Veilig Thuis 189 pertinente onwaarheden ontdekte aanduiding “keteninfantiliteit” Van veel kanten is aan Harry gevraagd om wat uitgebreider aan te geven wat hij daarmee heeft bedoeld. In de bijgevoegde notitie wordt daarop uitgebreid ingegaan. De notitie is werkelijk de spijker op de welbekende kop slaan. En zeer van belang bij de regio congressen en het landelijk congres waarheidsvinding.

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ik-vond-189-onwaarheden-in-8-dossiers-van-ouders-die-beticht-werden-van-kindermishandeling

De onwaarheden in rapportages en niet de valide instrumenten waarmee Veilig Thuis werkt zijn zeer van belang bij de onterechte meldingen die t.a.v. thuiszitters worden gedaan.

 

Wanneer het blijkt dat de gemeente na de 8 weken geen beslissing afgegeven heeft ,heb je als ouder de mogelijkheid om de gemeente te laten weten dat deze in gebreken is. Dit geef je schriftelijk aan en stuur je dit naar het College van Burgemeester en Wethouders van je gemeente

een in gebreken stelling. Hier heb je een standaard formulier: formulieringebrekestelling (3)  

Binnen 14 dagen kan de gemeente nog reageren voordat er een dwangsom opgelegd wordt.

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Het beste is dat de aanvraag voor hulp bij het College van burgemeester en wethouders aan te reiken. Op deze manier is de rechtspositie van ouders het beste vertegenwoordig. Binnen de 8 weken heeft dan het sociaal team contact met U opgenomen voor een keukentafelgesprek waar de hulpvraag met elkaar ventileert wordt en na de 8 weken moet dan een beslissing liggen

Rechtstreeks is ook mogelijk met het sociaal team contact op te nemen dit kan via U gemeente.

Gouda: https://www.sociaalteamgouda.nl/

Waddinxveen: https://www.waddinxveen.nl/sociaal-team

Reeuwijk/Bodegraven:https://www.nlvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/sociaal-team-bodegraven-reeuwijk

Krimpen a/d Ijssel:https://www.krimpenwijzer.nl/professionals/

Krimpenerwaard:https://www.krimpenerwaard.nl/contact