GIRFEC “Getting It Right For Every Child”

Afbeeldingsresultaat voor rechten van het kind afbeeldingen

 

Als ouder maak ik mij al ruim 10 jaar sterk dat onder andere ook mijn kinderen alle rechten toekomen. Het recht op Onderwijs maar ook het recht op Zorg. Dus in de zin” Getting it right for every child “kan ik mij goed vinden.

Ik vind ook dat ieder kind dezelfde rechten en dezelfde kansen mag hebben. Maar hoe wordt GIRFEC geïmplanteerd?

Een vriendin die in Rotterdam hulpverlener is, en met veel kinderen werkt, was boos op mij toen ik haar bestook met alle berichten over GIRFEC. Zij kon zich hier helemaal niet meer in vinden.

Ik ben dan ook wat direct, en snapte daardoor wel dat zij zich ontzettend aangevallen voelde. Ze maakt ontzettend veel uren en bij haar staat het kind echt centraal, maar ondanks dat ,zei ik wel dat zij de regie overnam. De koffie pruttelde…

Zij vroeg aan mij uitleg. Ik hield het heel kort en krachtig. Jij bent casusregisseur… neem als voorbeeldcasus een moeder met een kind. Het kind gaat niet naar school en heeft op dit moment geen hulpverlening. Je biedt de moeder een school en een hulpverlener, maar moeder zegt nee. Jou kennende ga je natuurlijk nog een keer zoeken naar een andere school en hulpverlener. Moeder zegt weer nee. Je biedt het nog eens aan en het blijkt dat je geen andere mogelijkheden meer hebt, maar moeder zegt alsnog nee. Wat doe je dan of wat moet je dan doen? Haar antwoordt hierop was een Veilig thuis melding. Zij schrok door mijn lach. Kijk deze ouder mag dus geen NEE zeggen en mag alleen uit het aanbod kiezen wat jij presenteert. Op dat moment neem jij de regie over. Hier is dus geen sprake van een gelijkwaardig partnerschap, en doordat jouw hulpmiddelen dus beperkt zijn vraagt dit van jouw inzet als casusregisseur de regie over te nemen.

 Jeudmaatch bron: https://www.cjgprof.nl/pagina/jeugdmatch/671978

“Steeds meer organisaties in de regio Hollands Midden werken met JeugdMATCH.

In gezinnen waar complexe problematiek speelt, zijn vaak meerdere professionals betrokken. Het is dan natuurlijk heel belangrijk dat er goed wordt samengewerkt. JeugdMATCH helpt professionals elkaar sneller te vinden. JeugdMATCH is de naam die wij in de regio Hollands Midden gebruiken voor de Verwijsindex.

Wanneer twee of meerdere professionals in JeugdMATCH aangeven dat zij bij een jeugdige of diens broertjes of zusjes betrokken zijn (het afgeven van een signaal) dan ontstaat er een ‘match’. Zij ontvangen dan allemaal een e-mail met elkaars contactgegevens, zodat ze in overleg met het betreffende gezin, de hulp goed op elkaar kunnen afstemmen.”

De regie overname is dan ook bijna niet meer zichtbaar, maar ze is er wel. Bijvoorbeeld: in de kansencirkel noemen ze het hulpmiddel Jeugdmatch of zoals in Rotterdam noemen ze het de SISA (Verwijsindex voor risicovolle jongeren). Hier worden de jeugdigen die voor de eerste keer te maken krijgen met hulpverleners en/of terecht komen op speciaal onderwijs direct in de verwijsindex gezet. Dit geldt niet voor iedere gemeente overigens. Maar als jeugdige ben je dan al een gevaar. De term ”Getting it right for every child” is hier niet kloppend.

Als jeugdige behoor je niet zomaar in de verwijsindex gezet te worden. Hier moeten goede en gegronde redenen voor zijn. “Het elkaar vinden van hulpverleners” mag niet de privacy van de kinderen schenden. Het is vaak vanzelfsprekend om een kind in de jeugdmatch te zetten buiten de ouders van het kind om. Achter hun rug om wordt kenbaar gemaakt met welke hulpverlener dit kind te maken heeft en/of het kind in aanraking is geweest met de politie. Het is een informele informatievoorziening die achter de rug van het kind om gaat. Het moet dienen voor goede kansengelijkheid.

Stigmatiserend worden kinderen in hokjes gestopt. Zo worden oeroude statistieken uit de kasten gehaald bv van de kinderen van gescheiden ouders, kinderen van arme ouders, en kinderen van zieke ouders. Deze kinderen vormen allemaal risico’s voor hun ontwikkeling, en hier wordt gelijk de kansencirkel op af gestuurd.

Gelijke Kansen Bron: https://www.gelijke-kansen.nl/over-gelijke-kansen

“Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. De integrale aanpak van gelijke kansen blijkt ook uit de samenwerking van de GKA met ministeries van SZW (armoedebestrijding en onderwijs arbeidsmarkt) en het ministerie van VWS (jeugd en sport) om deze verbindingen te versterken.”

Prachtige gelijke kansen: wij geven de ouder een fijne partner, de arme ouder geven we genoeg geld, en de zieke ouder genoeg hulp. Opgelost zou je zeggen; kind heeft gelijke kansen. Maar zo is het niet. Wij zetten een hele batterij van mensen aan het werk. Om sturing te willen geven waar het probleem enkel groter wordt en niet kleiner en we halen de ouder uit het gesprek. Namelijk uit ons vinkenlijstje blijkt dat deze ouder alleenstaand is en een alleenstaande ouder kan echt niet opvoeden… veel te zwaar voor één persoon, daar moet echt een man bij. Of bij een alleenstaande vader “kunt u wel koken?”.

Dus met alles: Wij willen met alle goede bedoelingen overnemen.

Volwassenen die over de rechten van de kinderen heen walsen. Het kind weet niet dat hij/zij in de  Jeugdmatch zit of dat zijn informatie van de GGD arts naar school teruggekoppeld worden. Zelden wordt een kind goed ingelicht over zijn rechten.

Zorgoverleg op school

Bron: https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/zorgoverleg-op-school

 “Elke school heeft leerlingen over wie de leraren zich zorgen maken. Soms zijn het kinderen met gedragsproblemen: extreem druk, brutaal of juist heel stil en teruggetrokken.

Het hoeft niet altijd een ernstig probleem te zijn. Maar het kan goed zijn om er samen met een deskundige naar te kijken. Daarom heeft elke school een Zorg Advies Team (ZAT) of een zorgteam.

In een dergelijk ZAT of zorgteam zitten verschillende mensen, zoals:

– vanuit de school: Zorgcoördinator, Schoolmaatschappelijk werker.

– buiten school: Leerplichtambtenaar, hulpverlener van Jeugdbescherming Overijssel.

“Vanuit GGD Twente Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zit de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige in het team. Zij hebben de gegevens van de ontwikkeling van kinderen in het dossier.”

 Ketenpartners

Over de ketenpartners heb ik ook leuke verhalen. Als hulpverlener werd je uitgenodigd om mee te praten bij het gemeentehuis. Ouder(s) en kind werden hier niet van op de hoogte gebracht. Jeugdbescherming, politie en hulpverleners praten wel over je maar niet met je. Aan deze tafel wordt er besloten wat men met je doet. Het samen optrekken is dan ook alleen bij de ketenpartners uiteindelijk effectief. Ze overleggen met elkaar; zogenoemde casusbespreking.

Ook hier heeft het kind geen enkele rechten.

Het is voor mij dan ook erg onbegrijpelijk hoe dit alles zomaar kan gebeuren, hoe grote instanties hieraan meewerken om de ouders buitenspel te zetten en de kinderen hun rechten te ontnemen.

De implantatie gaat verder Gelijke kansen op scholen. Laten we beginnen met de rolstoel begaande scholen. Een kind wat in een rolstoel zit hoeft niet dom te zijn, en mag best op een reguliere school onderwijs volgen.

Kinderen die beperkingen hebben ontvangen vaak geen passend onderwijs, zodat ze uitvallen in het schoolsysteem. Van de ouders die de ouderbijdrage bv niet kunnen betalen wordt het kind uitgesloten van de schoolactiviteit.

Bieden van gelijke kansen is bij mij stoppen met stigma’s en de gelijke kansen direct regelen. Kinderen hebben echt rechten en het wordt tijd dat onze kinderen dit ook gaan leren.

 

GIRFEC “Getting It Right For Every Child” Ieder kind heeft Rechten.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *