Wanneer het blijkt dat de gemeente na de 8 weken geen beslissing afgegeven heeft ,heb je als ouder de mogelijkheid om de gemeente te laten weten dat deze in gebreken is. Dit geef je schriftelijk aan en stuur je dit naar het College van Burgemeester en Wethouders van je gemeente

een in gebreken stelling. Hier heb je een standaard formulier: formulieringebrekestelling (3)  

Binnen 14 dagen kan de gemeente nog reageren voordat er een dwangsom opgelegd wordt.

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Het beste is dat de aanvraag voor hulp bij het College van burgemeester en wethouders aan te reiken. Op deze manier is de rechtspositie van ouders het beste vertegenwoordig. Binnen de 8 weken heeft dan het sociaal team contact met U opgenomen voor een keukentafelgesprek waar de hulpvraag met elkaar ventileert wordt en na de 8 weken moet dan een beslissing liggen

Rechtstreeks is ook mogelijk met het sociaal team contact op te nemen dit kan via U gemeente.

Gouda: https://www.sociaalteamgouda.nl/

Waddinxveen: https://www.waddinxveen.nl/sociaal-team

Reeuwijk/Bodegraven:https://www.nlvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/sociaal-team-bodegraven-reeuwijk

Krimpen a/d Ijssel:https://www.krimpenwijzer.nl/professionals/

Krimpenerwaard:https://www.krimpenerwaard.nl/contact

 

Ik ben moe van het bedelen
De decentralisatie en de invoering van het passend onderwijs in 2015 de laatste loodjes wegen bij mij het zwaarst…Ik word moe.
Mijn lieve zoon gaf al ruim een jaar aan stop er mee mama… het heeft geen zin.

Het is voorbij
De moed zinkt in mijn schoenen en ik word er zo moedeloos van. Ondertussen is mijn kind 18 jaar, maar hoeveel ouders moeten deze weg nog bewandelen? Jaren gevochten om zorg voor mijn kind vanuit de Gemeente te krijgen. Intensieve gesprekken met het sociale team die erg onkundig tegenover me zaten. Die van toeten noch blazen af wisten. Maar ook de bovenste laag liet vaak zien hoe onkundig ze zijn. Hier stonden ze ook niet open om te willen leren. Centraal staat hoe ze kunnen besparen, maar niet hoe ze maatwerk kunnen leveren. Als moeder zijnde heb ik die kennis steeds opgezocht, maar ook de weg gevonden naar hoe ik wel maatwerk kon krijgen. Ik heb mijn informatie, wegens gebrek aan informatievoorziening vanuit mijn gemeente, ergens anders vandaan gekregen. Wanneer het niet meer ging had ik er steeds weer een advocaat bij betrokken. Jaar in jaar uit heb ik steeds weer de strijd moeten leveren om de zorg voor elkaar te krijgen. Ik werd door mijn gemeente nooit in mijn eigen kracht gezet… Lees verder