Wanneer het blijkt dat de gemeente na de 8 weken geen beslissing afgegeven heeft ,heb je als ouder de mogelijkheid om de gemeente te laten weten dat deze in gebreken is. Dit geef je schriftelijk aan en stuur je dit naar het College van Burgemeester en Wethouders van je gemeente

een in gebreken stelling. Hier heb je een standaard formulier: formulieringebrekestelling (3)  

Binnen 14 dagen kan de gemeente nog reageren voordat er een dwangsom opgelegd wordt.