In de de uitzending van Monitor (KRO-NCRV) van 19 maart 2017 gebruikt sociaal pedagoog Harry Berndsen die in 8 rapportages van Veilig Thuis 189 pertinente onwaarheden ontdekte aanduiding “keteninfantiliteit” Van veel kanten is aan Harry gevraagd om wat uitgebreider aan te geven wat hij daarmee heeft bedoeld. In de bijgevoegde notitie wordt daarop uitgebreid ingegaan. De notitie is werkelijk de spijker op de welbekende kop slaan. En zeer van belang bij de regio congressen en het landelijk congres waarheidsvinding.

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ik-vond-189-onwaarheden-in-8-dossiers-van-ouders-die-beticht-werden-van-kindermishandeling

De onwaarheden in rapportages en niet de valide instrumenten waarmee Veilig Thuis werkt zijn zeer van belang bij de onterechte meldingen die t.a.v. thuiszitters worden gedaan.

 

Gemeente Gouda:https://www.goudawijzer.nl/is/een-vraag-over-2/opvoeding

Gemeente Waddinxveen: https://www.digitale-sociale-kaart.nl/jeugd-en-opvoeding.html

Gemeente Krimpenerwaard:https://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl/overzicht-organisaties-professionals/#!ed_specialties=45

Gemeente Bodegraven:https://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl/overzicht-organisaties-professionals/#!ed_specialties=45

Gemeente Reeuwijk:https://www.digitale-sociale-kaart.nl/reeuwijk

 

 

College Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda                                                                                                           Datum

 

Geacht College,

Hierbij doe ik op basis van art. 4.1 Awb een aanvraag Jeugdhulp t.b.v. Naam invullen

Het betreft Ambulante specialistische behandeling en begeleiding (individuele begeleiding) 15uur per week .

Ook taxivervoerskosten 3 x heenreis, 3 x terugreis naar Instelling gedurende de dagen dat naam invullen het Instelling bezoekt.

In de bijlage is een duidelijk overzicht te vinden van de zorgbehoefte van Naam

Ik verzoek u binnen de wettelijke termijnen het benodigde onderzoek uit te voeren en een besluit te nemen. Daarbij verzoek ik u met klem om een indicatiebesluit te nemen voor de periode bv 6mnd

 

Hoogachtend :

Naam moeder van de jeugdige:

Datum;……………….

Handtekening………………

 

Naam vader van de jeugdige:

Datum:…………………….

Handtekening:………….

 

Naam jeugdige:

Datum:…………………

Handtekening:…………….